Klub Strzelecki KAPITAN
 
 
Strona główna
 

Klub Strzelecki "Kapitan" w Węglówce powstał w wyniku zapotrzebowania na strzelectwo bojowe po wejściu w życie w 1998 roku ustawy o ochronie osób i mienia oraz innych przepisów prawa regulujących sposób szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony fizycznej z zasad posługiwania się bronią palną krótką, maszynową i gładkolufową. 

            Ustawa o broni i amunicji z 1999r. , obowiązująca od dnia 20.03.2000r. wskazała między innymi na konieczność szkolenia strzeleckiego osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń do obrony osobistej, a przepisy szczegółowe określiły zasady funkcjonowania strzelnic. 

            Rozporządzenie o kwalifikacji do służby w policji natomiast przyznaje po dwa punkty kwalifikacyjne osobom, które przeszły szkolenie strzeleckie czy kurs wschodnich sztuk walki. 

            Klub podjął współpracę z organizatorami kursów na licencję pracownika ochrony fizycznej z terenu Krosna, Jasła, Sanoka i Krakowa oraz z Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony "O`chikara" w Lublinie (szkoły w Krośnie i Rzeszowie) prowadząc zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego oraz strzelania licencyjne z broni palnej krótkiej, maszynowej i gładkolufowej dla słuchaczy kierunku nauczania: technik ochrony fizycznej osób i mienia - na należącej do Klubu krytej strzelnicy.  

            Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń palną lub o przyjęcie do pracy w policji czy innych formacjach uzbrojonych mogą przejść szkolenie strzeleckie uzyskując zaświadczenie o przejściu szkolenia strzeleckiego. 

            Na terenie strzelnicy prowadzi się też strzelania rekreacyjne dla osób, które nie posiadają pozwolenia na broń.